Norrkompetens AB

Health and safety at work

Om oss

Norrkompetens i Skellefteå AB drivs av Evelina Tjärnström, arbetsmiljöingenjör. Vi kan erbjuda dig skräddarsydda företagslösningar inom bland annat arbetsmiljö, utbildning och rehabilitering.

 

Norrkompetens arbetsmiljöingenjörer och rehabvetare har kompetens inom bland annat kemiska och mikrobiologiska arbetsmiljörisker, arbete på hög höjd, användning av arbetsutrustning, buller, belysning, ventilation och vibrationer. Tillsammans har våra anställda en samlad arbetslivserfarenhet på över 40 år av HR- och arbetsmiljöarbete. 

 

Våra anställda har genomgått utbildning vid Arbetsmiljöverket samt AMM Umeå, Örebro i provtagning rök, damm och vibrationer. Vi har även personal som är godkänd internrevisor i ISO 45001.

 

Våra medarbetare har erfarenhet från uppdrag i de flesta branscher, till exempel bygg- och anläggning, träindustri, metallindustri, gruv- och smältverk och statliga bolag.

 

Vi har sedan många år tillbaka utfört uppdrag som underleverantör till flera företagshälsor inom Norr- och Västerbotten.

Vi erbjuder

Vi arbetar med kartläggningar av arbetsmiljön, riskbedömningar, tekniska undersökningar och yrkeshygieniska mätningar som exempelvis:

 

  • Vibrationer

  • Damm

  • Gaser och lösningsmedel

  • Akustik

  • Buller 

  • Ventilation

  • Mögel och sporer

  • Elektromagnetiska fält

 

Vi har egen mätutrustning för att kunna utföra de flesta mätningar som efterfrågas av kund. Vi utför även utredningar av olyckor, arbetsskador och allvarliga tillbud åt våra kunder.

 

 

 

 

Namn *
E-post *
Adress *
Hur hittade du oss? *
Meddelande *